Foreigner Care worker Human Resources Consultation Counter

Ang target ay mga dayuhan  na nag tatrabaho sa mga Nursing Care Facility sa Japan.
Tumatanggap din kami ng mga konsultasyon mula sa mga health facility na nag nanais na tumanggap ng mga empleyadong Care worker.
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag ugnayan sa amin.

※Para sa mga nag trabaho bilang EPA at sa mga pasilidad na may mga Care worker na dayuhan, huwag mag atubiling ipaalam sa amin ang inyong saloobin at maaring makipag ugnayan sa amin.

 

  *: Kinakailangang punan/ pumili

  Klasipikasyon* Indibidwal (maliban sa mga Hapon)Healh Care Facility, Health Care Institution, Japanese Care WorkerOrganisasyonAtbp
  Klase ng Organisasyon* Health Care FacilityHealth Care InstitutionJapanese Care workerAtbp
  Klase ng Organisasyon* Tumatanggap na PasilidadNangangasiwang OrganisasyonKorporasyong ng paaralanAtbp
  Pangalan ng Organisasyon* 
  Pangalan ng Organisasyon (furigana)* 
  Pangalan ng Organisasyon 
  Furigana 
  Pangalan ng taong Namumuno* 
  Pangalan ng taong namumuno (furigana)* 
  Pangalan* 
  Furigana* 
  kasarian* LalakiBabae
  e-mail* 
  Telepono 
  Tirahan 

  Nilalaman ng Konsultasyon

  Mangyaring pumili* Specified Skilled workerTechnical Intern TraineeEstudyanteStatus of Residence Care Worker VisaAtbp
  Nilalaman ng Konsultasyon*
  ※Mangyaring piliin ang nararapat
  ukol sa buhayVISAPag aaral ukol sa pangangalagaTungkol sa pag aaral ng haponWork and Labor ManagementTungkol sa pakikisalamuha sa kapwa taoTungkol sa kalusugan (pangangatawan at pag iisip)Atbp
  Nilalaman ng Konsultasyon* 

   


  本件お問合せ先

  公益社団法人 国際厚生事業団
  外国人介護人材支援部
  Tel: 03-6206-1262