Buổi giới thiệu trực tuyến ~Hãy làm công việc chăm sóc tại Nhật Bản~

2023.11.20

このページを日本語で読む

 

Buổi giới thiệu trực tuyến ~Hãy làm công việc chăm sóc tại Nhật Bản~
Đã được tổ chức vào thứ Tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023, từ 13h30~ (giờ Việt Nam).

Tổng cộng có hơn 800 người đã tham gia tại 7 hội trường trong nước.
Ngoài ra, còn được phát sóng trực tiếp trên YouTube và Facebook.

Tại Buổi giới thiệu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với các nhân viên chăm sóc người Việt Nam và nhân viên chăm sóc người Nhật Bản đang làm việc tại Cơ sở chăm sóc ở Nhật Bản.
Các bạn có thể xem lại nội dung tại kênh phát sóng dưới đây.

 

Toàn cảnh hội trường

 

Kênh phát sóng (YouTube)

 

Các trường đã tham gia

(Tường Cao đẳng Y tế Hải Phòng)

(Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương)

(Trưởng Cao đẳng Y tế Thái Bình)

(Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định)

(Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội)

(Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực LOD)

(Trường Đại học Y dược Huế)

 

 


〇 Chủ trì:Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS)
* Sự kiện này được tổ chức như là một phần của “Dự án hỗ trợ tiếp nhận và ổn định
nhân viên chăm sóc người nước ngoài” thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.

〇 Liên hệ
Tổ chức Phúc lợi Quốc tế Nhật Bản (JICWELS)
Phòng hỗ trợ dành cho nhân viên chăm sóc người nước ngoài
Mẫu đơn liên hệ
Điện thoại: +81-3-6206-1262